NL | FR
Siège:
asbl Fondation Belge contre le Cancer
chez les Animaux
Septakkers 18
3920 Lommel


Numéro de compte:
BE36 8601 1636 1481


asbl Fondation Belge contre le cancer chez les animaux

Nous vous présentons l’asbl Fondation Belge contre le Cancer chez les Animaux. Une association qui s’engage à combattre le cancer chez nos animaux de compagnie.Grace à de meilleurs soins, une alimentation de meilleure qualité et à une connaissance approfondie de la medecine vétérinaire, nos animaux de compagnie vivent de plus en plus longtemps. Comme en médecine humaine, la probabilité de développer un cancer augmente avec l’âge. Au jour d’aujourd’hui, 1 animal sur 3 aura un cancer, ce qui représente 100 000 chiens et 10 000 chats par an (source: NKFD, Fondation Hollandaise contre le Cancer chez les Animaux, 2012).

La Fondation Belge contre le Cancer chez les Animaux asbl a donc pour objectif d’augmenter la conscience du public sur l’incidence du cancer chez les animaux. Une meilleure prévention, des méthodes de diagnostic mieux adaptées et des traitements de plus en plus efficaces agrandissent les chances de guérison et améliorent la qualité de vie des animaux atteints de cette maladie.

Mais pour y arriver, nous avons besoin de votre soutien. En combinant nos forces nous serons plus armés pour gagner notre combat contre le cancer.


Voulez-vous nous soutenir?

Faites un virement d’un montant de votre choix sur notre compte BE36 8601 1636 1481 ou participez à une ou plusieurs de nos activités. Vous pourrez en apprendre plus sur nos différents projets très bientôt sur ce site.

Beste sympathisant, sponsor, …

Vanuit het bestuur van het Belgisch Kankerfonds voor Dieren willen we jullie danken voor jullie steun van de afgelopen jaren voor ons goede doel. De laatste jaren zijn hectisch en emotioneel geweest met de oprichting van onze vzw en het organiseren van diverse mooie initiatieven om geld in het laadje te brengen voor meer bewustwording en steun van onderzoek naar kanker bij dieren.

Zonder de steun van de vele bezoekers van de wandelingen, eetdagen, lezingen, etc. zouden we nooit staan waar we nu staan, waarvoor onze dank. We hebben al enkele mooie projecten aan de universiteiten van Gent en Luik kunnen steunen en zijn vermeld als steun in publicaties rondom deze projecten.

Zo steunden we onder andere: - twee lezingen aan de UGent en één in Luik waarbij we sprekers van internationale faam hebben uitgenodigd, - het IL-12 project van professor Sanders aan de UGent dat inmiddels is afgerond, en waarvan twee publicaties zijn verschenen, - fase 1 van het CCL-onderzoekproject van professor Erik Teske aan de U-Luik.

Ons bestuur is echter maar een kleine en hechte groep en omwille van de toenemende werkdruk bij enkele van onze bestuursleden hebben wij als bestuur besloten om een korte time out te nemen in het organiseren van onze activiteiten. We nemen als het ware even een korte pauze om te herbronnen en de batterijen terug op te laden zodat we er in het najaar weer vol in kunnen vliegen met onze Quiz, het eetfestijn en een hondenwandeling in het teken van Music for Life.

Onze steun aan diverse projecten stopt natuurlijk niet in deze periode van herbronnen. Zo gaan we het project OncoCiDia steunen met een bedrag van 2000€ dat voor een groot deel te danken is aan de inzet van de Gentse studenten dierengeneeskunde met Music for life 2016 ten voordele van onze vereniging. Verder gaan we ook professor Teske steunen met een bedrag van €3520 in fase 2 van zijn onderzoek.

Wij danken jullie nogmaals voor jullie steun de laatste jaren en hopen op uw begrip voor deze korte pauze te mogen rekenen. We hopen jullie dan ook opnieuw te mogen verwelkomen in oktober op onze diverse evenementen in het kader van ons 5 jarig bestaan.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van BKFD
Dante Bergamo
voorzitter