Zetel:
vzw Belgisch KankerFonds voor Dieren
Septakkers 18
3920 Lommel
info@bkfd.be

Rekening nummer:
BE36 8601 1636 1481

Te vinden op:

vzw Belgisch KankerFonds voor Dieren

Graag stellen wij aan u de vzw Belgisch KankerFonds voor Dieren.
Een vereniging die zich belangeloos inzet om kanker bij onze huisdieren zo veel mogelijk in te dijken.

Door een betere verzorging, een betere voeding en een betere kennis in de gezondheidszorg worden onze huisdieren steeds ouder. Net als bij mensen neemt de kans op kanker dan toe. Momenteel krijgt 1 op 3 dieren ooit te maken met kanker.
Dit komt neer op een 100.000 honden en een 10.000 tal katten per jaar (nkfd, 2012).

Het Belgisch KankerFonds voor Dieren vzw heeft zich dan ook tot doel gesteld om het bewustzijn rond kanker bij dieren te vergroten. 
Betere preventie, betere opsporingstechnieken en betere behandelmethodes maken de kans op een succesvolle genezing groter en kunnen de levenskwaliteit van dieren met kanker verbeteren.

Om dit te verwezenlijken hebben we uw steun nodig.
Met gebundelde krachten staan we sterker in de strijd tegen deze ziekte!

 

 


Wil je ons steunen?

Stort een bedrag naar keuze op het rekeningnr. BE36 8601 1636 1481 of doe mee aan één of meer van onze activiteiten. Meer info over onze projecten lees je weldra op deze site.

Beste sympathisant, sponsor, …

Vanuit het bestuur van het Belgisch Kankerfonds voor Dieren willen we jullie danken voor jullie steun van de afgelopen jaren voor ons goede doel. De laatste jaren zijn hectisch en emotioneel geweest met de oprichting van onze vzw en het organiseren van diverse mooie initiatieven om geld in het laadje te brengen voor meer bewustwording en steun van onderzoek naar kanker bij dieren.

Zonder de steun van de vele bezoekers van de wandelingen, eetdagen, lezingen, etc. zouden we nooit staan waar we nu staan, waarvoor onze dank. We hebben al enkele mooie projecten aan de universiteiten van Gent en Luik kunnen steunen en zijn vermeld als steun in publicaties rondom deze projecten.

Zo steunden we onder andere: - twee lezingen aan de UGent en één in Luik waarbij we sprekers van internationale faam hebben uitgenodigd, - het IL-12 project van professor Sanders aan de UGent dat inmiddels is afgerond, en waarvan twee publicaties zijn verschenen, - fase 1 van het CCL-onderzoekproject van professor Erik Teske aan de U-Luik.

Ons bestuur is echter maar een kleine en hechte groep en omwille van de toenemende werkdruk bij enkele van onze bestuursleden hebben wij als bestuur besloten om een korte time out te nemen in het organiseren van onze activiteiten. We nemen als het ware even een korte pauze om te herbronnen en de batterijen terug op te laden zodat we er in het najaar weer vol in kunnen vliegen met onze Quiz, het eetfestijn en een hondenwandeling in het teken van Music for Life.

Onze steun aan diverse projecten stopt natuurlijk niet in deze periode van herbronnen. Zo gaan we het project OncoCiDia steunen met een bedrag van 2000€ dat voor een groot deel te danken is aan de inzet van de Gentse studenten dierengeneeskunde met Music for life 2016 ten voordele van onze vereniging. Verder gaan we ook professor Teske steunen met een bedrag van €3520 in fase 2 van zijn onderzoek.

Wij danken jullie nogmaals voor jullie steun de laatste jaren en hopen op uw begrip voor deze korte pauze te mogen rekenen. We hopen jullie dan ook opnieuw te mogen verwelkomen in oktober op onze diverse evenementen in het kader van ons 5 jarig bestaan.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van BKFD
Dante Bergamo
voorzitter